Cháu Lên Ba – Cháu Đi Mẫu Giáo – Xuân Mai

Cháu Lên Ba – Cháu Đi Mẫu Giáo – Xuân Mai
♫ Lời bài hát : Cháu lên ba cháu đi mẫu giáo. Cô thương cháu là cháu không khóc nhè. Không khóc nhè để mẹ trồng cây trái. Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày
Là lá la là là lá lá la là…

 

Add your comment

Your email address will not be published.