Điều khoản sử dụng

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG DỊCH VỤ MẠNG CLIP GIỚI TRẺ

I. Đối tượng áp dụng

Thỏa thuận này được áp dụng đối với người tham gia mạng xã hội Clip Giới Trẻ có hay không có đăng ký và doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mạng xã hội – Công ty cổ phần Công Nghệ Và Truyền Thông ATC Việt Nam.

II. Mục đích của Thỏa thuận

Thỏa thuận này đưa ra những nguyên tắc chung cho các bên khi tham gia vào mạng xã hội Clip Giới Trẻ nhằm điều chỉnh các hành vi của từng bên, đảm bảo mỗi bên đều nắm rõ quyền và nghĩa vụ theo đúng quy định của pháp luật và tôn chỉ hoạt động của mạng xã hội Clip Giới Trẻ.

Clip Giới Trẻ hướng tới là kho các video chất lượng cao và phong phú về thể loại (gọi tắt là “Nội dung”) được nhiều người cung cấp do đó, chỉ cần các Nội dung không vi phạm các quy định của pháp luật cũng như các điều khoản của thỏa thuận sử dụng dưới đây, phù hợp với các chủ đề tại các chuyên mục mà Clip Giới Trẻ đưa ra, Bạn có thể lựa chọn đăng tải, chia sẻ bất kỳ video nào mình yêu thích. Bạn có thể upload hoặc xem video trên Clip Giới Trẻ theo các chủ đề sau đây: Tin tức, phim, thể thao, giải trí, công nghệ, đẹp, đời sống, nhạc, game, clip hot.

III. Các điều khoản cơ bản

1. Các nội dung cấm trao đổi trên mạng xã hội Clip Giới Trẻ
Bạn phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nội dung do chính mình đăng tin hoặc đưa lên mạng xã hội Clip Giới Trẻ. Các nội dung bạn đưa lên phải không được vi phạm các điều cấm của Pháp luật về cung cấp, sử dụng thông tin trên trang mạng xã hội. Cụ thể là không được thuộc các trường hợp sau:
a. Các nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
b. Các nội dung tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
c. Các nội dung tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;
d. Các nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
e. Các nội dung quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
f. Các nội dung giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
g. Các nội dung vi phạm điều cấm khác của pháp luật.

2. Quyền và nghĩa vụ của người tham gia mạng xã hội Clip Giới Trẻ

2.1. Quyền của người sử dụng
a. Bạn được thiết lập trang cá nhân bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin mà wabsite yêu cầu trên chức năng đăng ký thành viên của trang để sử dụng dịch vụ cũng như tương tác với các người dùng khác trên mạng xã hội Clip Giới Trẻ;
b. Khi trở thành thành viên của mạng xã hội Clip Giới Trẻ, bạn được phép xem, đăng tải, chia sẻ các nội dung mà mình yêu thích lên mạng xã hội Clip Giới Trẻ phù hợp với các chuyên mục mà website có;
c. Khi trở thành thành viên của Clip Giới Trẻ, bạn được phép bình luận, chia sẻ quan điểm cá nhân trên các nội dung do chính mình hoặc người khác đăng tải trên mạng xã hội Clip Giới Trẻ;
d. Bạn được quyền sở hữu tất cả các thông tin cá nhân, các nội dung do mình đưa lên Clip Giới Trẻ. Bạn tự kiểm soát việc chia sẻ các thông tin này thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và thiết lập ứng dụng của trang. Bạn cũng có quyền yêu cầu Clip Giới Trẻ và các nhân viên của Clip Giới Trẻ không được phép chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bất cứ ai trừ các trường hợp pháp luật quy định khác;
e. Bạn được quyền yêu cầu Clip Giới Trẻ thực hiện các biện pháp kỹ thuật và nghiệp vụ để ngăn chặn mọi sự thu thập, xâm nhập bất hợp pháp các thông tin cá nhân của bạn ở trên trang;
f. Bạn có thể gửi khiếu nại hoặc thông báo với Clip Giới Trẻ các hành vi của người dùng khác hoặc các nội dung do người dùng khác đưa lên nếu có chứng cứ cho rằng hành vi hoặc nội dung này vi phạm pháp luật, vi phạm điều kiện sử dụng của Clip Giới Trẻ hoặc xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của chính bạn hoặc của tổ chức, cá nhân khác thông qua email info@vega.com.vn hoặc số điện thoại 04 37554190.

2.2. Nghĩa vụ của người sử dụng
Clip Giới Trẻ là không gian tương tác của rất nhiều đối tượng người dùng khác nhau, không giới hạn về độ tuổi, giới tính, tôn giáo, dân tộc… Do đó, để tạo ra một môi trường lành mạnh và an toàn cho tất cả người sử dụng, khi tham gia mạng xã hội Clip Giới Trẻ, bạn phải đảm bảo và xác nhận rằng bạn đã đọc và đồng ý tuân thủ các điều kiện mà Clip Giới Trẻ đưa ra, đặc biệt là các nghĩa vụ sau đây:
a. Cung cấp đầy đủ và không gian dối các thông tin cá nhân của mình trong quá trình đăng ký thành viên và chịu trách nhiệm với các thông tin đó;
b. Tự bảo mật tài khoản đã được tạo của mình thông qua chức năng quản lý quyền riêng tư và các thiết lập ứng dụng mà Clip Giới Trẻ đưa ra.
c. Không chia sẻ mật khẩu cho bất cứ ai truy cập vào tài khoản của mình hoặc làm bất cứ điều gì có thể gây nguy hiểm cho việc bảo mật tài khoản của mình;
d. Không được mạo nhận người khác khi sử dụng dịch vụ mạng xã hội Clip Giới Trẻ;
e. Không thu thập nội dung hoặc thông tin của người dùng khác hoặc truy cập một cách trái phép vào tài khoản của người khác dù nhằm bất cứ mục đích gì;
f. Bạn tự chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình lưu trữ, cung cấp, truyền đưa trên Clip Giới Trẻ và đảm bảo rằng các nội dung mà bạn chia sẻ, đăng tải lên Clip Giới Trẻ không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái với thuần phong mỹ tục của Việt Nam, không chứa các yếu tố bạo lực, dâm ô, không xâm hại quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân khác dưới bất cứ phương diện nào, bao gồm nhưng không hạn chế bởi các lợi ích về kinh tế, quyền về sử dụng hình ảnh, các tổn hại về danh dự, nhân phẩm và các tổn hại tinh thần khác;
g. Đảm bảo rằng các bình luận của bạn trên Clip Giới Trẻ không chứa các nội dung liên quan đến chính trị, không mang tính kích động bạo lực, phân biệt đối xử, chia rẽ dân tộc, kích động thù địch, dâm ô, bôi nhọ, nói xấu tổ chức, cá nhân hoặc chứa các thông tin gian dối, vu khống cho tổ chức, cá nhân khác;
h. Không đăng tải các thông tin thương mại trái phép lên Clip Giới Trẻ như: Bán các sản phẩm vi phạm quyền Sở hữu trí tuệ, các sản phẩm bị cấm lưu hành….
i. Không xây dựng hoặc tham gia vào hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động quảng cáo bất hợp pháp hoặc các hoạt động tương tự khác trên Clip Giới Trẻ
j. Không đăng tải lên Clip Giới Trẻ các tệp tin virus hoặc các đoạn mã độc hại khác dù chúng có gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Clip Giới Trẻ hoặc xâm nhập vào thiết bị truy cập của người dùng khác hay không. Không gắn, chèn hay cài đặt bất cứ siêu liên kết, tệp tin, từ khóa bị giấu hay từ khóa không thích hợp (nói cách khác là có tính chất lừa dối) nào cho các nội dung mà mình đăng trên Website;
k. Không làm bất cứ điều gì có thể dẫn đến vô hiệu hóa các chương trình bảo mật, bảo vệ của Clip Giới Trẻ hoặc có những xâm phạm khác vào các tính năng bảo mật hoặc các chức năng ngăn chặn, cấm sử dụng, sao chép các nội dung và tôn trọng các qui định về giới hạn sử dụng của Clip Giới Trẻ.
l. Tuân thủ thỏa thuận cung cấp và sử dụng của Clip Giới Trẻ và các quy định chung của pháp luật , không tạo điều kiện, tiếp tay hoặc khuyến khích bất cứ hành vi nào vi phạm chính sách sử dụng này của Clip Giới Trẻ.

3. Quyền và nghĩa vụ của Clip Giới Trẻ

3.1. Quyền của Clip Giới Trẻ

3.1.1. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn các hành vi vi phạm trên Clip Giới Trẻ, cụ thể là:
a. Kiểm duyệt trước các nội dung mà người dùng đưa lên, các bình luận của người dùng và loại bỏ các nội dung, bình luận không phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của Clip Giới Trẻ;
b. Thông báo và tạm khóa nội dung vi phạm của bạn nếu nội dung đó vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định sử dụng của Clip Giới Trẻ cho đến khi bạn chứng minh được rằng nội dung mà mình đưa lên hoàn toàn hợp pháp và hợp lệ;
c. Vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu vi phạm của bạn thuộc các trường hợp tại điểm c, điểm d, Điều 4.3 của Mục này;

3.1.2. Thu thập thông tin của người dùng nhằm mục đích của Điều 7 và Điều 8 của Mục này.

3.1.3. Sửa chữa, nâng cấp hệ thống mà không phải thông báo trước cũng như chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề nào phát sinh trong quá trình sửa chữa.

3.2. Nghĩa vụ của Clip Giới Trẻ
a. Thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật và nghĩa vụ cần thiết để đảm bảo các thông tin cá nhân của người dùng được bảo mật. Clip Giới Trẻ cam kết rằng Clip Giới Trẻ và các nhân viên của mình không tiết lộ bất cứ một thông tin cá nhân nào của bạn cho bên thứ 3, trừ trường hợp được nêu tại Điều 7 của Mục này
b. Bạn có quyền tự quyết định về việc chia sẻ thông tin cá nhân của mình cho tổ chức, cá nhân khác trên Clip Giới Trẻ. Tuy nhiên, để bảo vệ tốt nhất thông tin cá nhân của bạn, Clip Giới Trẻ luôn cảnh báo bạn về các nguy về việc các thông tin này có thể bị tiếp cận bởi các đối tượng xấu nằm ngoài sự kiểm soát của Clip Giới Trẻ và bạn chắc chắn rằng mình chấp nhận các rủi ro này khi chia sẻ thông tin.
c. Trong những trường hợp cần thiết phải cung cấp thông tin của bạn cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định của pháp luật, Clip Giới Trẻ sẽ thông báo cho bạn ngay khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó;
Clip Giới Trẻ đảm bảo luôn sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại, thông báo vi phạm của bạn trong thời gian ngắn nhất theo cơ chế được cụ thể hóa tại Điều 4 của Mục này.

4. Cơ chế xử lý đối với bạn vi phạm thỏa thuận cung cấp và sử dụng mạng xã hội

4.1. Tiếp nhận thông tin vi phạm
Các thông tin vi phạm có thể được phát hiện để xử lý thông qua các kênh sau đây:
a. Ban quản trị trang tự rà soát, phát hiện hành vi, nội dung vi phạm;
b. Tiếp nhận khiếu nại/thông báo/cảnh báo của tổ chức, cá nhân đã đăng ký hoặc chưa đăng ký bạn trên Clip Giới Trẻ thông qua hòm thư điện tử info@vega.com.vn hoặc số điện thoại 0437554190;
c. Thông báo/cảnh báo/yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4.2. Trong vòng chậm nhất là 03 ngày kể từ khi có thông tin về hành vi. Nội dung vi phạm, Clip Giới Trẻ sẽ tiến hành rà soát và kiểm tra tính chính xác của thông tin;

4.3. Sau khi xác định được hành vi của bạn là vi phạm pháp luật hoặc không phù hợp với các quy định sử dụng của Clip Giới Trẻ, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, Clip Giới Trẻ sẽ áp dụng các mức chế tài sau đây:
a. Thông báo vi phạm, tạm khóa các nội dung vi phạm khỏi hệ thống nếu các nội dung bạn đưa lên vi phạm các điều kiện về thuần phong mỹ tục cho đến khi bạn chứng mình được là các nội dung của mình là hoàn toàn hợp pháp và hợp lệ;
b. Thông báo vi phạm, ẩn các nội dung vi phạm, yêu cầu giải quyết trực tiếp với bên bị thiệt hại nếu các nội dung bạn đưa lên gây thiệt hai cho bên thứ ba về bất cứ phương diện nào cho đến khi nhận được báo cáo của bạn về việc nội dung đó hoàn toàn hợp pháp và hợp lệ.
c. Vô hiệu hóa tài khoản của bạn trong vòng 10 ngày nếu bạn thuộc trường hợp sau:
– Bạn đang cố tình vu khống, đưa các chứng cứ giả để báo cáo nội dung hoặc hành vi vi phạm nhằm mục đích hãm hại người khác
d. Vô hiệu hóa tài khoản của bạn một cách vô thời hạn nếu thuộc một trong các trường hợp sau
– Nội dung bạn đưa lên hoặc hành vi của bạn là vi phạm pháp luật;
– Clip Giới Trẻ đã thông báo cho bạn về hành vi, nội dung vi phạm thuộc điểm b của điều này 03 lần nhưng không nhận được phản hồi của bạn về việc giải quyết trong vòng 48h kể từ lần thông báo cuối cùng;
– Tài khoản của bạn đã bị vô hiệu hóa có thời hạn vì lý do tại điểm c Điều này 03 lần nhưng bạn vẫn tái phạm.
Đồng thời với việc vô hiệu hóa tài khoản của bạn, trong những trường hợp cần thiết, theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc người bị thiệt hại, Clip Giới Trẻ sẽ cung cấp thông tin liên quan để giải quyết vấn đề theo quy định của pháp luật.
• Lưu ý:
– Trong tất cả mọi trường hợp, việc xử lý các nội dung hoặc hành vi vi phạm của bạn đều được thông báo tới số điện thoại hoặc địa chỉ email mà bạn đăng ký trên hệ thống về lý do xử lý, chứng cứ và chế tài mà bạn đang bị áp dụng.
– Người sử dụng có thể chủ động thông báo cho Clip Giới Trẻ khi phát hiện ra những hành vi vi phạm trên Clip Giới Trẻ thông qua email: info@vega.com.vn hoặc số điện thoại 0437554190

– Người thực hiện việc thông báo phải đưa ra được các căn cứ chứng minh hành vi vi phạm và phải chịu trách nhiệm về thông báo này.
– Clip Giới Trẻ có cơ chế thông báo vi phạm đầy đủ và được đăng tải công khai trên Clip Giới Trẻ.

5. Cảnh báo cho người sử dụng các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Clip Giới Trẻ
Bạn hiểu rằng truyền đưa và tạo thông tin thông qua Clip Giới Trẻ sẽ phải chịu rủi ro là người khác có thể sao chép hoặc sử dụng lại theo cách khác, tức là, cho phép những người đăng ký truy cập, trình bày, xem, lưu trữ và tái sản xuất nội dung đó cho cá nhân người sử dụng. Những thông tin không phù hợp với quy định về văn hóa, sở hữu trí tuệ…có thể khiến người truyền, đưa, tạo thông tin phải chịu trách nhiệm trước cơ quan Nhà nước và/hoặc các bên thứ ba. Thậm chí việc lưu trữ các thông tin này tùy từng trường hợp cũng có thể làm phát sinh các trách nhiệm pháp lý.

6. Cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại

6.1. Giải quyết tranh chấp, khiếu nại giữa những người sử dụng:
Clip Giới Trẻ sẽ đóng vai trò là đơn vị trung gian tiếp nhận và thông báo lại các thông tin cho các bên liên quan về những nội dung được phản ánh. Clip Giới Trẻ đồng thời sẽ hỗ trợ các bên trong việc giải thích các nguyên tắc áp dụng quy định thỏa thuận và pháp luật chung làm cơ sở giải quyết khiếu nại giữa các bên. Việc xử lý các khiếu nại giữa những người sử dụng sẽ do các bên tự thỏa thuận, trong trường hợp không thỏa thuận được, các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

6.2. Giải quyết tranh chấp giữa người sử dụng với Clip Giới Trẻ
Tranh chấp giữa người sử dụng và Clip Giới Trẻ sẽ được giải quyết trên tinh thần hợp tác, trao đổi giữa các bên. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, một trong hai bên có thể đưa vụ việc ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết.

7. Thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Clip Giới Trẻ
Với mục đích kiểm soát các hoạt động của bạn trên mạng xã hội Clip Giới Trẻ để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa người dùng, báo cáo và cung cấp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu, Clip Giới Trẻ có tiến hành việc thu thập và xử lý các dữ liệu cá nhân của người sử dụng mạng xã hội Clip Giới Trẻ như thông tin đăng ký, lịch sử truy cập….

8. Cơ chế thu thập thông tin và chính sách bảo vệ các thông tin cá nhân của người dùng mạng xã hội Clip Giới Trẻ

8.1. Clip Giới Trẻ sẽ yêu cầu bạn đăng ký bạn cung cấp các thông tin cá nhân khi tạo tài khoản và các thông tin này sẽ không bị tiết lộ trừ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Các thông tin cả bạn chỉ được dùng để:
a. Giới thiệu về dịch vụ, tính năng mới của website Clip Giới Trẻ, chăm sóc Khách hàng;
b. Quản lý việc đăng tải, bình luận của bạn trên Clip Giới Trẻ;
c. Giải quyết các thắc mắc hay khiếu nại phát sinh khi bạn sử dụng dịch vụ Clip Giới Trẻ;
d. Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại website Clip Giới Trẻ.

8.2. Thời gian lưu trữ thông tin người dùng: 05 năm

8.3. Phạm vi sử dụng: chỉ sử dụng các thông tin được bạn đăng ký và/hoặc cập nhật trên website Clip Giới Trẻ, không sử dụng các thông tin do bạn đưa trên các phương tiện, công cụ khác.

8.4. Những đối tượng có thể tiếp nhận thông tin đã thu thập bao gồm:
e. Đơn vị chủ quản website Clip Giới Trẻ.
f. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

8.5. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng
a. Thông tin cá nhân của bạn trên Clip Giới Trẻ được Clip Giới Trẻ cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Clip Giới Trẻ. Việc thu thập và sử dụng thông tin của bạn chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của bạn trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;
b. Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của bạn khi không có sự cho phép đồng ý từ bạn;
c. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân bạn, Clip Giới Trẻ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho bạn được biết;
d. Tuy nhiên do hạn chế về mặt kỹ thuật, không một dữ liệu nào có thể được truyền trên đường truyền internet mà có thể được bảo mật 100%. Do vậy, Clip Giới Trẻ không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin mà bạn cung cấp cho Clip Giới Trẻ sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Clip Giới Trẻ không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của bạn, như các trường hợp bạn tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

9. Các điều khoản khác

9.1. Mối liên hệ với các trang khác
Website này có thể chứa những liên kết hoặc thông tin của một số trang web bên thứ ba. Những liên hệ này chỉ được cung cấp như một tiện lợi cho người sử dụng không bao gồm xác nhận cũng như không có bất cứ sự đại diện nào liên quan đến độ tin cậy, sự chính xác của bất cứ nội dung nào trên các trang web của bên thứ ba. bạn đồng ý và hiểu rằng khi quyết định truy cập những trang web của bên thứ ba có thể sẽ phải chịu bất cứ thiệt hại, tổn thất nào bị gây ra liên quan tới việc sử dụng hay sự tin tưởng vào bất cứ nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ nào sẵn có hoặc thông qua trang web đó.

9.2. Khước từ đảm bảo
a. Người sử dụng hiểu rõ và đồng ý rằng:
• Do nội dung của trang web được cập nhật từ nhiều nguồn khác nhau do người sử dụng đăng tải, nên bạn sẽ phải hoàn toàn tự chịu rủi ro khi truy cập trang web. Trong phạm vi cho phép của pháp luật, bộ phận quản lý và toàn bộ công nhân viên, các công ty liên quan, các tổ chức liên kết với Clip Giới Trẻ từ chối một cách rõ ràng mọi sự bảo đảm với trang web. Clip Giới Trẻ không cam kết, bảo đảm cho tính chính xác hoặc hoàn chỉnh của nội dung trang web và không có trách nhiệm với bất kỳ: (i) lỗi hoặc sự thiếu chính xác của các thông tin trên trang web; (ii) sự tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại về tài sản gây ra từ việc sử dụng trang web; (iii) bất cứ sự truy cập bất hợp pháp tới/hoặc sử dụng hệ thống, thông tin cá nhân, các thông tin về tài chính lưu trữ trong đó; (iv) bất kỳ lỗi, virus, các chương trình gián điệp, hoặc những vấn đề tương tự như vậy được truyền tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba; (v) bất kỳ tổn thất, thiệt hại có nguyên nhân từ việc sử dụng nội dung trên/hoặc qua trang web.

9.3. Loại trừ trách nhiệm
Clip Giới Trẻ sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp nào dưới đây (bao gồm nhưng không giới hạn) về: thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, mang tính trả thù, hoặc có hậu quả từ bất kỳ lý do nào được liệt kê dưới đây:
• Nội dung (bao gồm bất kỳ lỗi hoặc bất cứ sự thiếu chính xác nào trong nội dung đó);
• Những tổn thất cá nhân hoặc những thiệt hại bất khả kháng về tài sản có nguyên nhân từ việc sử dụng trang web;
• Việc sử dụng bất hợp pháp các máy chủ và/hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin cá nhân, các thông tin tài chính chứa trong đó;
• Bất kỳ sự gián đoạn hoặc lỗi truyền tín hiệu tới/hoặc từ trang web của chúng tôi;
• Bất kỳ lỗi, virus, phần mềm gián điệp, hoặc những phần mềm tương tự như vậy có thể bị chuyển tới/hoặc từ trang web của chúng tôi bởi bên thứ ba;
• Lỗi hoặc sai sót trong nội dung tin tức hoặc những thiệt hại mắc phải do việc bạn sử dụng nội dung trên hoặc thông qua trang web. Giới hạn trách nhiệm đã nói tới trên đây sẽ áp dụng trong phạm vi điều chỉnh của luật pháp đối với từng trường hợp cụ thể.