Em đi chơi thuyền – Trong thảo cầm viên – Nhạc thiếu nhi

67

►Em đi chơi thuyền – Trong thảo cầm viên – Nhạc thiếu nhi
►Lời bài hát Em đi chơi thuyền : Em đi chơi thuyền trong Thảo cầm viên. Chim kêu hót mừng chào đón Xuân về. Thuyền em thuyền con vịt nó bơi bơi bơi. Thuyền em thuyền con rồng nó bay bay bay. Má dặn em ngồi im khi đi chơi thuyền. Vui quá bạn ơi Mai em vào em đi xe hơi